Egyebek

Egy fiatalember tanúságtétele https://www.youtube.com/watch?v=szEDP8xuVKg

Autós szentmise részlet, Isteni Irgalmasság vasárnapja https://www.youtube.com/watch?v=Fo2pqYE4K0Y

Körmendi Erzsébet A MEGCSONKÍTOTT ÉS A NÉGY ELSZAKÍTOTT NEMZETTESTÉRT HALLATSZIK MA A FOHÁSZ 2020. 06. 04. 11:30

Száz másodperc harangszóval

Körmendi Erzsébet A pandémia alatti autósmiséiről országos hírnévre tett szert az Előszállási Egyházközség. Mihályi Miklós plébános a mai, nemzeti összetartozás napra is egyedi módon készül, várja az előszállásiakat, az odatartozó hívőket a katolikus templomba.

– Június 4-én, vagyis a mai napon a trianoni diktátum aláírásának 100. évfordulóján 16.30 perckor az ajánlások szerint 100 másodpercig harangok szólnak az ország templomaiban. Előszálláson azonban nem egybefüggő lesz a harangszó, hanem öt különböző szakaszban hallhatjuk azt. Az ötször 20 másodperces, valamint a köztük elhangzó Miatyánk imádság egyszerre emlékezés és könyörgés azon nemzettestekért, amelyekre országunkat egykor szakították: négy terület idegen országokhoz került (Románia, Jugoszlávia, Ausztria, Csehszlovákia), mi pedig anyaországként itt maradtunk megcsonkítva, ötödikként. Értük, értünk szólnak a harangok, értük, értünk hallatszik a fohász. Mindezek végén pedig egy hatodik nemzettestről sem fogunk elfeledkezni, hiszen ekkor még sok tízezer magyar katona fogságban volt, jóllehet a világháború már másfél éve véget ért. A hatodik imádság értük szól! Értük, akikért annak idején oly sok édesanya és feleség imádkozott, kérve a Fogolykiváltó Boldogasszony közbenjárását szeretteikért – foglalta össze a mai eseményeket Mihályi Miklós atya.

Ez a száz évvel ezelőtti, postatiszta bélyegsorozat a trianoni békeszerződés idején volt forgalomban Fotók: legoliga.hu

A plébános szeretné, ha ennek a mostani megemlékezésnek, a 100. évfordulónak az emléke sokáig megmaradna a résztvevők szívében, lelkében, ezért a templomban ma bemutat, illetve utána a jelenlevők között kisorsol egy 100 évvel ezelőtti, postatiszta bélyegsorozatot, amely éppen a trianoni békeszerződés, az ország-feldarabolás idején volt kapható hazánkban.
– Hadifoglyaink egykor Magyarországról indultak, ám sokuk már más országba volt kénytelen hazatérni. Úgy érkeztek haza, hogy már nem volt meg a haza… – hangsúlyozta indíttatását az atya.

Mihályi Miklós plébános atya

– A Magyar Posta 1920. évi „Hadifogoly” forgalmi sorozata három értékkel összesen két korona alapdíjjal és nyolc korona felárral jelent meg. Érdekes módon a sorozat legértékesebb darabja a legkisebb címlet, a piros színű 40 filléres. Egy szerencsés templomlátogató azonban az egész sorozat gazdagságával térhet haza ma az előszállási plébánia Trianon-imádsága alkalmával – emelte ki Mihályi Miklós.